Dopravní hřiště FB WEB
Rozvrh
8:00 - 9:30 1. blok*
9:40 - 12:00 2. blok*
12:00 - 16:00 areál určen pro využití ZŠ
17:00 - 19:00 hřiště otevřeno pro veřejnost
* možno rezervovat přes DDM UO